Bölümümüz Hakkında

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümleri ilk kez 1998 yılında Eğitim Fakültelerinin yeniden yapılandırılması çerçevesinde Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından açılmıştır.

Bölümümüzde, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalımız 2006 yılında açılmıştır ve 2016-2017 Akademik yılı ile birlikte öğretime başlamıştır. Şu an bölümümüzde dört yardımcı doçent ve iki asistan (ÖYP) olmak üzere altı öğretim elemanımız bulunmaktadır.

Vizyonumuz:

Çağımızın gereksinim duyduğu, teknolojiye kolay adapte olabilecek nesilleri yetiştirecek ve yönlendirecek öğretmenlerin, öğretim teknolojileri alanında donanımlı olmalarına katkıda bulunmaktır.

Misyonumuz:

♦   Eğitim kurumlarının gereksinim duyduğu bilgisayar ve diğer öğretim teknolojisi ürünlerinin işlevsel kullanımı için gerekli olan yöntem ve teknikleri geliştirmek, yaymak ve öğretmektir.

♦  İlk ve orta öğretim kurumlarında öğretmenlik yapmak isteyen bilgisayar öğretmeni adaylarına, meslek ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırmak ve onları yeni teknolojilerin kullanıldığı öğretim ortamları ile tanıştırmaktır.

♦  Bilgisayar alanında, öğrenmeyi sağlayacak yazılımların tasarlanması, geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirmesi konusunda uzmanlar yetiştirmektedir.

Fotoğraf Albümü
Yukarı Çık